Giới Thiệu Sư Sán Nhiên

Thế danh của Sư là Lê Gia Chiếu. Sư thọ giới xuất gia sadi và tỳ khưu với cố Đại Trưởng Lão Santakicco Tịnh Sự tại chùa Siêu Lý vào năm 1982. Pháp danh của sư Pasādo là tên Pali và có nghĩa là Thanh Triệt; và Sán Nhiên là sư vui tươi một cách tự nhiên. Quả thật như vậy nghĩa của pháp danh vẫn luôn gắn bó với sư và sư làm cho những người chung quanh vơi đi nỗi sầu muộn trong cuộc sống đầy phiền não. Ngài Tịnh Sự là đại ân sư mà Sư luôn tôn quý và ghi tạc ân đức dìu dắt sâu dầy. Bên cạnh đó, Sư thật may mắn có một bà mẹ lúc nào cũng thương yêu, dạy dỗ, và khuyến khích Sư chăm chỉ học hành và cư xử tốt đẹp với mọi người. Nhờ được ân sư và thân mẫu hết lòng hướng dẫn, Sư trở thành một vị thầy giáo thọ ở độ tuổi 20 ngoài, và Sư không ngừng giảng dạy nhiều bộ kinh chánh yếu của Phật giáo Theravada Nguyên Thủy cho chư Tăng, Ni và hàng Phật-tử ở Việt Nam tại các trung tâm trường hạ từ năm 1987, cũng như trường cơ bản Phật-học (nay là trung cấp Phật-học tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm từ năm 1989)

Sư Sán Nhiên là hội viên của Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy dưới sự chứng nhận của cố Tăng Thống Đại Trưởng Lão Thītasīla Giới Nghiêm. Sư đã du học và tham dự các khóa thiền chuyên sâu ở Thái Lan và Miến Điện với các danh sư như Ngài Thiền Sư Đại Trưởng Lão U Kundala, Ngài Thiền Sư Đại Trưởng Lão U Janaka, Ngài Thiền Sư Đại Trưởng Lão U Pandita cũng như đã tham dự các hội nghị quốc tế Phật giáo.

Gần 14 năm định cư trên đất Hoa Kỳ, Sư tiếp tục công cuộc hoằng pháp tại các tự viện ở California (Như Lai Thiền Viện, Chùa Đức Viên, Trung Tâm Phật Giáo Hayward, Dhammananda Vihara…) Sư là ủy viên của Phân Ban Chuyên Môn Phiên Dịch Đại Tạng Kinh. Với tâm nguyện mang giáo lý Đại Tạng Kinh đến gần gũi với tứ chúng, vài năm gần đây Sư dành phần lớn thời gian cho công trình dịch thuật Đại Tạng Kinh văn hệ Pali sang Việt-ngữ. Một đại phước duyên đã đến trong chuyến đi tìm thỉnh kinh điển Thái Lan vào tháng Giêng 2011, Sư thỉnh về được 91 quyển thượng của Đại Tạng Kinh đã từ lâu bị thất lạc ở Việt Nam. Phước báu thay cho vùng Virginia, hiện giờ 91 quyển Đại Tạng Kinh này đã được trân quý và bảo tồn tại Tâm Pháp Thiền Viện.

Sư Sán Nhiên thường trú và là vị giáo thọ khả kính tại Tâm Pháp Thiền Viện hơn 10 tháng nay và hiện đang hướng dẫn các chương trình thuyết giảng, khóa học, Bát Quan Trai hằng tuần tại đạo tràng này cũng như tại Kỳ Viên Tự, Chùa Hoa Nghiêm, thư viện Jefferson Library, và trung tâm ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Các thời thuyết giảng của sư về bộ Vi Diệu Pháp Abhidhamma và 37 Phẩm Trợ Đạo và Kinh Kiết Tường Mangala Sutta thật là hứng thú và uyên thâm đã khiến cho đông đảo Phật-tử và quý đồng hương quy tụ đến thính pháp và đón nhận được nhiều lợi lạc. Mặc dù thời tiết mùa đông khắc nghiệt và nhiều bận rộng trong cuộc sống, đại chúng luôn mong đợi để lắng nghe giáo pháp của Đức Phật được truyền lại bởi Sư. Với lối sống giản dị, hành xử khiêm cung, hoan hỷ hướng dẫn Phật Pháp, và mở lòng đáp ứng nhu cầu tu học của đại chúng, sư Sán Nhiên đã ban tặng cho mọi người một bài pháp không lời, có tác dụng cảm hóa thật quý giá, đó là thân giáo của Sư

(nguồn: quangduc.com)