Giới Thiệu Thích Từ Thông

Hòa Thượng Thích Từ Thông

Hòa thượng Thích Từ Thông (hiệu Như Huyễn Thiền Sư), Hiệu trưởng Trường Cao -Trung Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh là gương mặt rất đặc biệt trong hàng cao tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam.Đặc biệt ở cung cách nói pháp cũng như ở nơi tư tưởng Phật học mà Ngài gởi đến “Tăng, Ni Trẻ” và “Phật tử gần xa” qua những đề tài mà Ngài gọi là “nhắc nhở tu học”.Tuy năm nay đã gần tuổi chín mươi, nhưng giọng nói của Hoà Thượng vẫn đỉnh đạc , vẫn sang sảng trầm hùng như Sư Tử chúa oai hùng trên đỉnh núi dùng tiếng rống của mình để “tồi tà phụ chánh”.