Thích Nhuận Thanh

Kiếp Nhân Sinh
Kiếp Nhân Sinh 2
Lạy Mẹ Con Đi Xuất Gia
Lạy Phật Dược Sư
Mục Liên Tìm Mẹ
Sám Nguyện
Tiền Là Cát Bụi
Vu Lan Nhớ Mẹ
Ánh Đạo Vàng
Cát Bụi Vô Thường
Cõi Nợ
Cõi Tạm Trần Gian
Dâng Y Cà Sa
Duyên Nghiệp Kiếp Người
Đến Và Đi
Đời Có Vui
Đời Khổ Vì Đâu
Đời Người
Đời Người Bao Lâu Mà Hững Hờ
Đúng Sai Đời Người
Đừng Như Cát Bụi
Kiếp Phù Du
Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen
Kiếp Sau Ta Về Đâu
Kiếp Sống Vô Thường
Kiếp Vô Thường
Kiếp Vội
Khóc Thương Sài Gòn
Khóc và Cười
Không Thẹn Với Lòng
Lạy Phật Con Đi Giúp Đời
Lẽ Sống Kiếp Người
Luật Đời
Một Kiếp Người
Một Kiếp Thăng Trầm
Mua Bán Tình Đời
Nếu Không Có Phật
Ngắm Lá Vàng Rơi
Nghiệp Tán Duyên Tan
Nguyện Cầu Hai Chữ Bình An
Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ
Nhành Dương Cứu Khổ
Nhẫn
Quán Trọ Trần Gian
Tiền Chính Là Tiên
Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng
Trái Tim Người Thầy
Về Lạy Quan Âm
Vọng Vu Lan
Tổng Hợp 1
Tổng Hợp 2
Tổng Hợp 3