MP3 Thích Pháp Hòa

Phước Đức và Công Đức
Hãy tùy Duyên Mà Sống
Làm sao cho tâm đừng loạn?
Có thể gánh nghiệp thay người thân không?
Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Tập suy nghĩ đơn giản cho nhẹ lòng
Làm gì để tạo phước cho mình?
Hiền lành quá có tốt không?
Đau khổ có tránh được không?
Ở đời không gì tự đến
Làm sao kềm chế được cơn nóng giận?
Sống cho Mình
Hơn Thua là tự làm khổ mình
Gánh nặng cơm áo gạo tiền
Cách tạo phước đức vô lượng
Người có tâm từ bi sẽ có tất cả
Kiếp trước mình là ai?
Sám Hối Giải Nghiệp Khổ Đau
Đừng Làm Tổn Thương Nhau Bằng Lời Cay Đắng
Nụ Cười Vi Tiếu
Trước Bão Tố Chỉ Mong Lòng Bình An
Ơn Đức Ngài Đời Đời Bất Diệt

Đang cập nhật…