Vấn Đáp 1 [MP3]

Bị giật nợ ta nên làm sao?
Làm thế nào để vượt qua LÒNG GANH TỴ?
Đi tu có khổ và cô đơn không?
Chủ Chùa hay Trụ Trì?
Nên chôn hay thiêu khi ta mất?
Phật tử thi ân bất cầu báu 
Lợi ích của việc CÚNG DƯỜNG trai Tăng?
Nên làm gì trước khi đốn cây CỔ THỤ?
Làm gì khi người bên cạnh NỔI NÓNG?
Đạo Phật có Nam Tông và Bắc Tông không?
Đạo Phật có cúng sao giải hạn không?
Có nên dùng miệng để thổi đèn cúng Phật?
Cư sĩ có tư cách QUY Y cho hương linh không?
KINH SÁCH không còn sử dụng sẽ xử lý như thế nào? 
Tụng kinh CẦU SIÊU đông người có tốt không? 
Cư sĩ có HỘ NIỆM cho người mới mất được không?
HÒA THƯỢNG nghĩa là gì?
Khi nào một vị PHẬT tương lai xuất thế?
Người tu không cần nói nhiều nhưng phải luôn luôn tỉnh giác
Niệm Phật thế nào cho đúng?
Bàn thờ Phật thế nào mới trang nghiêm? 
Tại nhà có nên thờ TƯỢNG PHẬT không? 
Tụng Kinh gì mới tốt?
Nên thờ Phật nào? Và bàn thờ thế nào mới trang nghiêm?
Sám hối hồng danh có giúp tâm tĩnh lặng?
TỤNG KINH để làm gì và tụng kinh gì mới tốt?
Làm sao giúp con cái hướng theo PHẬT?
Làm sao chuyển được Nghiệp Chướng của kiếp này?
Cách khấn nguyện cúng phật ngày rằm
Công việc chế tạo vũ khí có xem là làm điều ác
Sự khác biệt y phục phật tử màu lam và nâu
Tại sao có những vong linh người chết vất vưởng không đi đầu thai
Ý nghĩa niệm A Di Đà Phật
Tại sao có 84000 trừ lao phiền não