MP3 Sư Chánh Định

Thơ hay 1
Thơ hay 2
Thơ hay 3
Thơ hay 4
Thơ hay 5
1/ Thấu Nhân Duyên, Ngộ Vô Thường
2/ Tập Sống Đơn Giản
3/ Đời Dạy Ta Muôn Ngàn Cách Nắm Giữ
4/ Cuộc sống thế nào là do thái độ sống của ta
5/ Tu Để Làm Gì?
6/ Thái Độ Chơn Chánh
7/ Chữ Buông Trong Đạo Phật
8/ Lòng Từ Bi
9/ Hãy Tự Đổi Thay
10/ Tập Sống Tự Tại
11/ Vô Thường
12/ Tu pháp môn nào là đúng?
13/ Thấy được nhân quả
14/ Thiền giữa đời thường
15/ Nhẹ gánh lo âu mà vui sống
16/ Lòng biết ơn Cha Mẹ
17/ Cội nguồn của khổ đau
18/ Tạo thêm phước mới
19/ Đừng coi thường phiền não
20/ Hạnh đơn giản của đức Phật
21/ Tôn chỉ của đạo Phật
22/ Tâm Thiện – Tâm Bất Thiện
23/ Niềm Vui Chánh Pháp – Niềm Vui Cuộc Đời
24/ Thái Độ Sống Của Chúng Ta
25/ Chữ Duyên
26/ Tu Theo Phật
27/ Ba Lẽ Sống Của Cuộc Đời
28/ Chỉ Một Cái Nhìn
29/ Thiểu Dục Tri Túc
30/ Không Học Tu Thì Không Hết Khổ
31/ Bản Chất Thế Gian
32/ Hướng Thiện