Nhiều Ca Sĩ

Tánh Không – Phương Nguyên
Cát Bụi Cuộc Đời – Thích Thiên Ân
Đố Vui Phật Pháp – Nhiều Ca Sĩ
Đời Là Cõi Tạm – Bảo Hưng
Giấc Mơ Tự Tại – Hùng Thanh
Kiếp Này Kiếp Sau – Võ Nam Nhân
Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen – Reii
Lời Sám Hối – Thùy Trang
Mẹ Là Phật Sống – Huỳnh Nhật Thanh
Mẹ Từ Bi – Thích Thiện Trang
Một Kiếp Người – Huỳnh Nhật Thanh
Mục Liên Cứu Mẹ – Thích Thiện Trang
Cát Bụi Cuộc Đời – Ngọc Nhi
Nguyện Quán Âm
Nhạc Thiền Tĩnh Tâm – Nhật Kim Anh
Tạ Ơn Từ Phụ
Tiếng Chuông Khuya – Quách Tuấn Du
Thương Màu Áo Lam – Nhiều Ca Sĩ
Về Chùa Xám Hối – Quách Tuấn Du
Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời – Nhiều Ca Sĩ
Vượt Bến Mê – Hồ Quang Ngọc
Tổng Hợp