Truyện Cổ Phật Giáo [Tổng Hợp]

1/ MỘT NGƯỜI NGHÈO LẠ

2/ HẠI NGƯỜI TRỞ LẠI HẠI MÌNH

3/ BỐ THÍ BẤT NGHỊCH Ý

4/ HỌA TÙNG KHẨU XUẤT

5/ NGƯỜI MẸ

6/ ĐỜI NGƯỜI TRONG MỘT CÂU!!!

7/ VUA CÒ TRẮNG

8/ NÀNG ƯU ĐÀ DI

9/ TẠI SAO PHẢI NIỆM PHẬT?

10/ TÌNH ÂN ÁI LÀ GỐC CỦA SỰ SANH TỬ

11/ NẮM HẠT TRAI

12/ XÂU NGỌC…NƯỚC

13/ TIẾNG ĐÀN AI OÁN- HAY LÀ LÒNG THƯƠNG CỦA MỘT VỊ HOÀNG TỬ

14/ KẺ BỎN XẺN BỊ PHẠT

15/ VÀNG HAY RẮN

16/ PHƯỚC BÁO HIỆN TIỀN

17/ NGƯỜI HỌC TRÒ BỊ THẦY GẠT ĐƯỢC PHẬT ĐỘ

18/ CON DAO TRONG TÂM

19/ CÔNG CHÚA THUẦN NHẪN

20/ TỈNH GIẤC MƠ HOA

21/ CỨU VẬT , VẬT TRẢ ƠN – CỨU NHÂN, NHÂN TRẢ OÁN

22/ ĐẦU NGUỒN HẠNH PHÚC

23/ CẶP MẮT THÁI TỬ CÂU NA LA

24/ CÔNG ĐỨC SÁM HỐI

25/ MỘT CÂU ĐÁNG GIÁ NGHÌN VÀNG

26/ GƯƠNG BỐ THÍ

27/ TÌNH THƯƠNG VÀ THÙ HẬN

28/ LÒNG NGƯỠNG MỘ PHẬT PHÁP CỦA VUA A DỤC

29/ TỊNH XÁ KỲ HOÀN

30/ HOÀNG TỬ HIẾU THẢO

31/ HOÀNG HẬU VI ĐỀ VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

32/ NHỮNG NGƯỜI MÙ RỜ VOI

33/ NHÂN NÀO QUẢ NẤY

34/ ĐÂU LÀ SỰ THẬT

35/ TÌNH THƯƠNG

36/ CÂY ĐÈN KỲ LẠ

37/ QUỶ LA SÁT

38/ PHƯỚC BÁO CỦA SỰ BẢO VỆ SANH LINH

39/ NAN ĐÀ TÔN GIẢ

40/ MỤC GHẺ NÓI TIẾNG NGƯỜI

41/ NHẬN LẦM CON

42/ MÁU SANH LINH KHÔNG RỬA SẠCH TỘI LỖI CỦA NGƯỜI

43/ CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI

44/ TRỌNG PHÁP

45/ LÒNG HIẾU CỦA CON CHIM OANH VŨ

46/ MỘT LÒNG VÌ ĐẠO

47/ NAI HIỀN

48/ ĐỨC PHẬT VỚI CON VOI DỮ

49/ NĂM GIỌT MẬT

50/ CÔNG CHÚA NHẬT QUANG

51/ CHUYỆN CON CHÓ ĐÓI

52/ VUA A DỤC TRỞ VỀ VỚI PHẬT GIÁO

53/ HOA SEN TRONG NGƯỜI

54/ VUI TRONG ĐAU KHỔ

55/ NGƯỜI ĐẸP GIEO CẦU

56/ CON SƯ TỬ TRỌNG PHÁP

57/ NÊN THẬN TRỌNG LỜI NÓI

58/ BÁN NGHÈO

59/ LỖI KHÔNG PHẢI TẠI THẦY THUỐC

60/ ĐIỀU ĐÁNG LO NHẤT

61/ NƯỚC MẮT MẸ HIỀN

62/ TAI HẠI CỦA THAM ÁI

63/ VUA ƯU ĐIỀN VỚI PHÁP LY DỤC

64/ SÁU GIÁC QUAN TRANH CÔNG

65/ CỦA TUY ĐÁT CÁT LÒNG CON KÍNH THÀNH

66/ LÒNG ÍCH KỶ QUÁ ĐỘ

67/ GẦN PHẬT VÀ XA PHẬT

68/ MỘT CUỘC CHIẾN THẮNG VINH DỰ

69/ NÀNG KỸ NỮ PHỆ SA

70/ VÀNG NGỌC PHẢI CHĂNG LÀ HẠNH PHÚC

71/ OANH VŨ CỨU ĐÀN

72/ TINH TẤN VÌ ĐẠO HAY LÀ TÔN GIẢ PHÚ LÂU NA

73/ CÔNG CHÚA LY CẤU

74/ GIAO DU CẦN CHỌN BẠN

75/ TIẾNG ĐÀN VI DIỆU

76/ HY SINH

77/ BỚ NGƯỜI TA! ĂN CƯỚP!

78/ LÀM VUA TRONG 7 NGÀY

79/ BỐN CON RỐI

80/ HOÀNG TỬ A XÀ THẾ

81/ THẦY NHƯỜNG ĐỆ TỬ ĐI TRƯỚC

82/ BỐ THÍ THÂN MẠNG

83/ CHUYỆN DŨNG MÃNH

84/ NÊN KÍNH TRỌNG NGƯỜI GIÀ CẢ ĐỨC HẠNH

85/ MÊ HOẶC BỊ TAI NẠN

86/ BỐ THÍ VẬT THỰC

87/ LỜI THỀ NGUYỆN

88/ CÁI ĐUÔI CHÓ XOẮN RUỘT GIÀ

89/ THỬ LÒNG

90/ THỌ TRÌ BA GIỚI

91/ CỨU NGƯỜI BỊ GIẶT CƯỚP

92/ HAI CON CỌP Ở HOÀNH SƠN

93/ MÓN NỢ TRUYỀN KIẾP

94/ ĐẠO THẦY TRÒ

95/ ĐỘNG MỐI TỪ TÂM

96/ CON KHỈ NHÂN TỪ

97/ NGƯỜI KHÔNG TAI, MẮT, MŨI, LƯỠI

98/ TAI HẠI CỦA SÂN HẬN

99/ TAI HẠI CỦA LÒNG THAM

100/ PHẬT XỬ KIỆN

101/ MỘT CHỒNG HAI VỢ

102/ PHẬN ĐẸP DUYÊN MAY

103/ CÂU CHUYỆN PHẬT NHẬN CON

104/ TRÌ GIỚI THANH TỊNH

105/ LẮT THỊT ĐỂ CỨU CON BỒ CÂU KHỎI CHẾT

106/ LIÊN HOA TIỂU THƯ

107/ LÒNG KIÊN NHẪN

108/ PHÓNG RỘNG TÌNH THƯƠNG

109/ ẤM TRÀ PHÚC ĐỨC

110/ NGÀY GẶP PHỤ VƯƠNG

111/ PHẬT DẠY VUA THẮNG QUANG LÀM CHÍNH TRỊ

112/ ĐẠI BI TRÌ NGHIỆM

113/ ĐỨC PHẬT VỚI NGƯỜI NGHÈO KHỔ

114/ CÒ VÀ CUA

115/ NÀNG DÂU GIỎI

116/ DỨT BỎ ẢO TÌNH

117/ CHUYỆN BẢY CÁI LỌ VÀNG

118/ CHIẾN CÔNG OANH LIỆT NHẤT

119/ LỄ CÚNG DƯỜNG CUỐI CÙNG CỦA THUẦN ĐÀ

120/ SỰ TÍCH BÁNH CỐM

121/ NIỆM PHẬT

122/ BỒ TÁT VÀ MÃNG XÀ VƯƠNG

123/ MỐI TÌNH THÂN HỮU

124/ HỒN MA NHÀ ĐẠO SĨ

125/ TÔN GIẢ TÍ HON

126/ KHÔNG ĐAU RUỘT BẰNG

127/ DẠY KHỈ NÓI

128/ MỤC KIỀN LIÊN TÔN GIẢ

129/ BÁT CƠM CÚNG DƯỜNG

130/ DUYÊN XƯA NGHIỆP CŨ

131/ VƯỜN NAI

132/ PHẬT PHÁP NAN VĂN

133/ TÂM NHÌN