Phật Tử cùng phòng chống dịch Covid 19

Kính gửi quý Phật Tử,

Để có thể phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh, Kính mong quý Phật tử luôn luôn cảnh giác và nghiêm túc thực hiện 5k của bộ y tế khi ra ngoài.

Trong thời gian này quý Phật Tử có thể học Phật tại nhà trên website Chùa Phước Quang, chúng tôi đã sưu tầm nhiều bài giảng giá trị của các Giáo Thọ Sư. Mong rằng quý Phật tử có thể chánh niệm lúc nghe, lúc đọc, lúc thực hành để thân, tâm được an lạc trong chánh pháp.

NGười trí khéo giữ mình

Khỏi dịch bệnh thiên tai

Bảo vệ mình và người

Có phước ngay đời này