17- A. Quán niệm về thân thể[SÁCH AN TRÚ TRONG HIỆN TẠI]

A. Quán niệm về thân thể
a. Quán niệm về hơi thở
· Hơi thở vào có ý thức
· Hơi thở ra có ý thức
· Hơi thở dài (vào) có ý thức
· Hơi thờ dài (ra) có ý thức
· Hơi thở ngắn (vào) có ý thức
· Hơi thở ngắn (ra) có ý thức
· Thở vào, hơi thở, ý thức và thân thể là một
· Thở ra, hơi thở, ý thức và thân thể là một
· Thở vào, làm cho toàn thân an tịnh
· Thở ra làm cho toàn thân an tịnh

b. Quán niệm về bốn tư thế của thân thể
· Đi biết là đi
· Đứng biết là đứng
· Ngồi biết là ngồi
· Nằm biết là nằm

c. Quán niệm về những động tác của thân thể
(Ý thức khi đi tới đi lui, khi nhìn, khi mặc áo, ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo, làm việc v.v…)

d. Quán niệm về những bộ phận của cơ thể
(Tóc, lông, răng, gân, xương, thận, tủy, tim, phổi, gan, ruột, nước miếng, máu, mồ hôi, v.v…)

e. Quán niệm về những yếu tố tạo nên cơ thể
(Nước, hơi nóng, không khí, vật thể, v.v…)

f. Quán niệm về sự tàn hoại của một tử thi trong nghĩa địa
(Thi thể trương phồng lên, xanh đen lại, thối nát ra, v.v…)

Sách An Trú Trong Hiện Tại

Thiền sư: Thích Nhất Hạnh