Ở Đời Không Gì Tự Đến, Mọi Thứ Do Nhân Quả Mà Ra [Bài Giảng]

Đón xem bài giảng Thầy Thích Pháp Hòa vào thứ 4 hàng tuần.