3 – tâm linh (Ngũ Lực) [SÁCH QUYỀN LỰC ĐÍCH THỰC]

Năm quyền lực tâm linh (Ngũ Lực)
Điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực thì đạo Bụt gọi là tham dục. Có năm thứ tham dục. Đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ (thùy). Trái lại, đạo Bụt nói tới năm thứ quyền lực chân thực, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Năm nguồn năng lượng này là nền tảng của hạnh phúc chân thực, kết quả của những thực tập cụ thể mà chúng ta sẽ được học trong cuốn sách này.

Trích: từ sách Quyền Lực Đích Thực

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh