GIẢNG KINH KIM CANG PHẦN 2 [BÀI GIẢNG]

Đón xem bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ vào thứ 3 hàng tuần.