Người Có Tâm Từ Bi Ắt Sẽ Có Tất Cả [BÀI GIẢNG]

Đón xem bài giảng Thầy Thích Pháp Hòa vào thứ 4 hàng tuần.