Dắt Nhau Xuống Giếng [Truyện Thơ]

Dắt Nhau Xuống Giếng

Xưa kia ở chốn núi rừng

Có đàn khỉ nọ khoảng chừng năm trăm

Họp bầy nô rỡn quanh năm,

Một hôm khỉ rủ nhau thăm bìa rừng

Có cây cổ thụ nhiều tầng

Mọc bên bờ giếng sáng ngần ánh Trăng.

*

Giếng sâu. Dưới đáy nước trong

Trăng tròn in bóng bềnh bồng nổi trôi,

 Khỉ kêu: “Thôi chết! Nguy rồi!

Mặt Trăng rơi xuống giếng khơi đây này

Phải mau tìm cách vớt ngay

Giúp đời khỏi cảnh đọa đầy tối tăm!”.

Khỉ ta nhảy nhót lăng xăng

Xôn xao tìm cách cứu Trăng khỏi chìm.

*

Hồi lâu, khỉ Chúa loan tin:

“Tôi đà có cách! Anh em yên lòng!

Theo lời tôi! Mấy cũng xong!

Ta chung góp sức, mình cùng tiếp tay,

Tôi trèo lên bám cành cây

Một anh bám lấy đuôi này của tôi

Rồi anh khác lại bám đuôi

Cả đàn lần lượt nối dài tiếp nhau

Thả người xuống được giếng sâu

Vớt Trăng dưới đáy lên đâu khó gì!”.

*

Khỉ ta mừng rỡ kể chi

Cùng nhau theo diệu kế kia đã bàn

Bám đuôi nhau cả một đàn

Giếng sâu mò xuống, Trăng vàng vớt lên

 Nào ngờ nặng trĩu cành trên

Nhánh cây cổ thụ gẫy liền. Thảm thay!

Giếng kia rơi xuống cả bầy

Khỉ ta lúng túng, loay hoay nổi chìm,

Nào tìm ra được lối lên!

Nào ai cứu vớt khỏi miền nước sâu!

*

Khỉ ta chết hết còn đâu!

Thần cây cổ thụ ngâm câu kệ rằng:

“Trên cao vẫn có bóng Hằng

Khắp nơi trần thế ánh Trăng tràn trề,

Một con đã quá u mê

Tiếc thay cả lũ chẳng hề biết chi

Dắt nhau xuống giếng cùng đi

Ðể rồi chết thảm cũng vì dại ngu!”.

*

Ðời người lắm kẻ mê mờ

Khổ đau mà cứ ngỡ là sướng vui

Vô thường lẽ Ðạo ai ơi

Cớ chi lặn lội mãi nơi muộn sầu!

(phỏng theo bản văn xuôi

của Trí Hải)