Cách Đối Phó Với Những Kẻ Thích Nói Xấu Sau Lưng Mình [Pháp Thoại]

Đón xem bài giảng MỚI Thầy Thích Pháp Hòa vào thứ 4 hàng tuần.

Xem thêm các bài giảng Thầy Thích Pháp Hòa TẠI ĐÂY