Tỳ kheo bỏ cụ túc giới dễ hành bồ tát đạo? [Pháp Thoại]

Đón xem bài giảng Sư Hạnh Tuệ vào thứ 5 hàng tuần.

Xem tất cả video Pháp Thoại của Sư Hạnh Tuệ TẠI ĐÂY