Tham lam Danh lợi mà chi

Tham lam Danh lợi mà chi
Xuôi tay nhắm mắt, còn gì mang theo
Trần gian kiếp sống bọt bèo
Nhân khi còn sống, hãy gieo Phước lành.

Đời người cuộc sống mong manh
Nay còn mai mất, dễ thành vô hư
Tịnh tâm dưới ánh Chân như
Hành thiện tích đức, tâm tư hiền hoà.

Ngày đêm Niệm Phật Di Đà
Đẩy lùi phiền muộn, ác ma tiêu tàn
Làm lành lánh dữ trừ gian
Phước Đức tăng trưởng, ngập tràn tương lai.

Cầu mong ai cũng như ai
Trừ Tham bỏ Hận, Đức Tài song tu
Trí minh đánh tan mây mù
Thành Tâm hướng thiện, cho dù khó khăn

Mai này không còn băn khoăn
An Nhiên Tự Tại, gối chăn ấm nồng.
An vui giữa chốn Thiên bồng
Muôn đời An Lạc đời không đau buồn !

Sưu tầm