Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn
Người hứa người thề người vẫn quên

Trăng lên… trăng tròn… trăng lại khuyết.
Tuyết rơi… tuyết phủ… tuyết lại tan.
Hoa nở… hoa rơi… hoa lại tàn.
Tình đẹp… tình sâu… tình ly tan.

Người xấu… người đẹp… rồi cũng chết.
Số giàu… số nghèo… rồi cũng hết.
Tiền tài địa vị cũng sẽ tan.
Cao sang danh vọng cũng sẽ tàn.

Phấn son nhan sắc đâu còn mãi.
Chỉ có chân thành tồn tại với thời gian.

Sưu tầm