Kinh Hoa Nghiêm giảng giải – phẩm Nhập Bất Tư Nghì Phổ Hiền Hạnh [Pháp Thoại]

Đón xem bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ vào thứ 3 hàng tuần.

Xem thêm các bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ TẠI ĐÂY