Kinh Hoa Nghiêm giảng giải – phẩm Đặc Điểm Kinh Hoa Nghiêm (hết) [Pháp Thoại]

Đón xem bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ vào thứ 3 hàng tuần.

Xem thêm các bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ TẠI ĐÂY