Người Ham Cải Cọ Nào Hay…

Người ham cải cọ nào hay
Chúng ta đều chết một ngày gần đây
Khi ai hiểu rõ điều này
Chẳng ham tranh cãi gây thêm muộn phiền.

Lời qua tiếng lại có chi đâu
Sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu
Luận tranh nào có ích gì?
Tranh cường hiếu thắng làm chi phiền hà.

Ai người suy nghĩ sâu xa
Nói năng tự chế bất hòa lặng yên.

Sưu tầm