Một Khi Thần Chết Hiện Về…

Một khi thần chết hiện về
Nào ai có thể trở che cho mình
Chồng/vợ con dẫu có chí tình
Cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn

Con ta, tài sản đây là
Người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi
Chính thân còn chẳng có gì
Huống là sự nghiệp còn chi của mình.

Sưu tầm