Người Kia Nóng Giận Nói Ồn Ào…

Người kia nóng giận nói ồn ào
Không lẽ ta đây cũng thế sao
Họ đã cộc cằn thêm ta nữa
Thành ra ta họ giống như nhau.


Bởi thế nên ta cứ mỉm cười
Dù ai nói bậy vẫn vui tươi
Mặc dù ai cố tâm gây sự
Ta vẫn an nhiên giữ nụ cười.

Sưu tầm