Bi Quan Là Tự Sát…

BI QUAN LÀ TỰ SÁT

GIẢI THOÁT LÀ TỰ DO

THUYỀN TO THÌ SÓNG CẢ

VÔ NGÃ THÌ VÔ ƯU

ĐA MƯU THÌ ĐA OÁN

ĐÔNG BẠN THÌ LẮM PHIỀN

NHIỀU TIỀN THÌ LẮM BẠC

LÀM ÁC THÌ GẶP ÁC

TỰ TÁC THÌ TỰ LO

GIEO GIÓ THÌ GẶT BÃO

GIAN XẢO THÌ ĐA NGHI

TỪ BI LÀ CỘI PHÚC !!!