Cám ơn đời đã cho ta sự sống…

Cám ơn đời đã cho ta sự sống

Được làm người với đầy đủ lục căn

Được yêu thương, đồng cảm mỗi khi cần

Xin biết đủ sống đời không sân giận

Cám ơn đời đã cho ta lành lặn

Ở ngoài kia bao số phận không may

Phải đương đầu với khốn khó từng ngày

Họ vẫn sống và cám ơn sự sống…