Qua bao năm tháng cuộc đời…

Qua bao năm tháng cuộc đời

Bây giờ mới biết tiền lời ở đâu

An toàn không phải đêm thâu

Năm canh trằn trọc lo âu tuổi già

Chắt chiu dành dụm nhưng mà

Chết không mang được thật là uổng công

Việc làm phước thiện mênh mông

Bỏ tiền vào đó không trông mà lời

Dư ăn con cháu đời đời

Không bao giờ đói tuyệt vời làm sao

Thật là kỳ diệu biết bao

Tiền cho không mất lời cao mỗi ngày

Kiếp sau mà cũng kiếp này

An lành hạnh phúc vui vầy ngàn năm.