Kiếp trước có tu mới được giàu

Kiếp trước có tu mới được giàu

Kiếp này sung sướng lại quên sao

Sống lo bòn chải tham nhiều quá

Chết có mang theo được chút nào

Kiếp trước không tu mới chịu nghèo

Kiếp này khổ não nó cứ đeo

Người ta rủng rỉnh tiền dư dả

Ngó lại phận mình túi vắng teo.

Giàu nghèo là nghiệp mỗi người

Ta tạm biết đủ là vui trong lòng

Đừng trách trời đất bất công

Mà nên xét lại cõi lòng của ta.