VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP 22|03|2021 [SƯ HẠNH TUỆ]

Các giai đoạn trong thiền tâm từ

Thế nào là diệt thọ tưởng định?

Nghi thức thỉnh chư tăng về nhà cúng dường như thế nào?

Câu hỏi về thiền Kasina

Thế nào là thân kiến ,thường kiến ,đoạn kiến và giới cấm thủ

Thấy chết mà không cứu có phải là sát sanh không?

Một người không nuôi vợ con mà đi tu thì có phạm tội không?

Làm sao để bỏ đi tâm ghen tỵ?

Phật có bảo chư tỳ kheo có thể bỏ các giới nhỏ nhặt không?

Thế Tôn có dạy về cực là quốc không?

Làm sao để chọn thầy học đạo?

Có hay không các Đức Phật quá khứ?

Hình tượng Bồ Tát Di Lặc hiện nay từ đâu mà có?

Hỏi về mắc xích trong 12 nhân duyên Phật có cạo tóc hay không?

Kinh tạng Pali có đáng tin hay không?

Pháp Luân Công xưng là của Phật gia có đúng không?

Thế nào là Tứ Niệm Xứ?

Làm đám giỗ người đã khuất có ăn được không?

Làm sao để khuyến khích người có ác cảm với chùa?

Đón xem bài giảng Sư Hạnh Tuệ vào thứ 5 hàng tuần.

Xem tất cả video Pháp Thoại của Sư Hạnh Tuệ TẠI ĐÂY