VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP 29|03|2021 [SƯ HẠNH TUỆ]

Nghề nghiệp nào được xem là tà mạng?

Làm sao để rải tâm từ không phải là đọc vẹt?

Làm sao để biết có phi nhân xung quanh trú xứ mình?

Chỉ và định giống hay khác? Tuệ và quán giống hay khác?

Lỡ thề bậy làm sao để sửa?

Tìm đọc chú giải ở đâu?

Có hay không việc Bồ Tát thoát địa ngục nhờ tâm từ?

Có nên bật kinh nơi phòng thờ hay không?

Tâm bất động của Thánh nhân khác với “vô tâm” của phàm phu như thế nào?

Xuất gia rồi có nên về thăm cha mẹ?

Một số câu hỏi về pháp hành

Tại sao có người thân đã mất về báo mộng?

Tại sao ma vương không đọa đường ác mà có thần thông?

Việc hướng dẫn tụng kinh theo một số truyền thống thì có mắc tội “”truyền bá phi pháp”” không?

Tại sao có tu sĩ không nhìn người nữ khi đang nói chuyện với họ?

Tại sao đi tu phải cạo tóc?

Tại sao khi các sư đắp y kín, khi lại hở vai?

Ý nghĩa của việc chắp tay trong đạo Phật?

Đức Phật ngồi bao lâu thì chứng quả?

Thế nào là thánh đạo, thế nào là thánh quả?

“Sách ấn tống không bán” có được phép photocopy và bán lại với giá rẻ không Cô hồn là gì?

Đón xem bài giảng Sư Hạnh Tuệ vào thứ 5 hàng tuần.

Xem tất cả video Pháp Thoại của Sư Hạnh Tuệ TẠI ĐÂY