XIN ĐỪNG !

Đừng phản cảm những lời vô ý thức,Đừng để lòng những bực tức vu vơ.Đừng bận tâm những thái độ hững hờ,Đừng sân giận những

Vô Thường

Đi vào đời với hai bàn tay trắngLúc lìa đời lại trắng cả bàn tay.Khi sống tham nhặt cho đầy,Phải mang lấy nghiệp trả vay

1 4 5 6 7